Pracovala jsi se mnou jako průvodce, což byl pro mě velmi příjemný způsob. Moc si cením toho, žes mi dala prostor tam, kde jsem ho potřebovala. A přesto jsi mě nenechala opomenout témata, do kterých se mi příliš nechtělo.  Přiměla jsi mě začít vidět jasné kontury tam, kde byly dřív jen stíny.

Koučování mi přineslo především zvědomění vlastních možností a pocit vnitřní stability. Určitě si v životě budu chtít ponechat ten vědomý pocit čistého stolu, který jsem díky tomu našla a hlavně pojmenovala. 

Jsem rozhodně spokojený klient a ráda jsem Tě potkala. Veronika Welszarová

Když se ohlédnu zpět na to, kde jsem byla před čtyřmi měsíci a kde jsem teď, tak jsem na sebe hrdá a Renatě vděčná. Vstupovala jsem do toho s pochybnostmi, jestli vůbec dělám správně a tajila jsem to před všemi lidmi. Dnes vím, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělala. Podařilo se mi zmírnit intenzitu svých původních hodnot a vykrystalizovaly se mi hodnoty, které jsem chtěla posílit. Obnovila jsem přátelství, která za to stojí, vytvářím si mnohem pevnější a hlubší pouta se svou rodinou a mnohem víc si vážím sebe sama. Díky našim schůzkám jsem se dostala na cestu, která je pro mě smysluplná. Vůbec nevím, kam vede, ale cílovou destinaci nepotřebuji znát. 

Protože cesta je cíl. Tamara Tomášková

I had an opportunity to participate in several coaching sessions with Renata. She guided me through complicated decision about my future career. All sessions were conducted in very professional and sensitive way. Helena Leváková

Potkala jsem Renatu ve chvíli, kdy jsem pochybovala sama o sobě – o svých kvalitách, svých schopnostech, svém vzhledu. Díky našim pravidelným setkáním a “hře”, kterou jsem za pomoci Renaty hrála sama se sebou, se mi postupně podařilo začít se oceňovat, mít radost z dosažených výsledků, cítit se lépe a znovu o sebe začít pečovat.

Dál plánuji pokračovat v další hře, která se týká pracovní oblasti a mého pocitu selhávání. Už jsem byla schopná identifikovat sabotéry ve své hlavě, kteří mi nastavují nereálná očekávání na můj výkon. Tak teď se s nimi jen spřátelit a naučit se je krotit. ;)

Petra Visscher

O koučování jako o efektivní a v současnosti velmi populární metodě v oblasti osobnostního a kariérního rozvoje jsem poslední dobou slýchala velmi často. Proto když se mi naskytla možnost spolupracovat s Renatou, uvítala jsem příležitost si něco takového vyzkoušet na vlastní kůži, poznat lépe sama sebe, uvědomit si své slabiny a třeba i vystoupit z určitého chaosu a zbavit se pocitů bezradnosti a méněcennosti, které mě v daném životním období provázely. 

Musím upřímně říct, že jsem od koučování nečekala žádné velké výsledky, byla jsem spíše skeptická, domnívala jsem se, že jsem sama sobě nejlepším psychologem, že se dokonale znám a ze svých problémů se musím vyhrabat sama. Mou hlavní motivací byla tedy především zvědavost. Hned po první hodině jsem ale byla velmi příjemně překvapena. Odcházela jsem s návrhy řešení konkrétních problémů, kterými jsem se cítila dlouhodobě zavalená. Renata mi postupně, během několika sezení, pomohla vše si utřídit, uvědomit si, že nemá smysl čekat na zázrak, že je reálné se pomocí konkrétních, malých krůčku vlastními silami dobrat pozitivních výsledků, nadechnout se a žít sebevědoměji a s větší lehkostí. 

S Renatou se mi spolupracovalo opravdu moc příjemně, na každé setkání jsem se těšila. Ocenila jsem její velmi klidné, přátelské, nemanipulativní, ale přesto pevné vedení. Po dvou měsících jsme společně vyhodnotily, že v mém životě, pracovním i osobním, zavládl větší řád a získala jsem určitě větší sebedůvěru a nadhled. Markéta Hubová

K účasti v tomto programu jsem se dostala skrz osobnost koučky Renaty, se kterou nás pojí dlouholetá spolupráce a přátelství. Renata mne provedla všemi sezeními se sobě vlastním nadhledem, klidem a rozvahou a velmi nenásilnou formou mi kladla otázky ohledně mé současné situace a možného rozvoje. Během našich sezení jsem měla možnost si utřídit své vlastní postoje a cíle, s její pomocí zhodnotit nastavené vzorce v pracovním i osobním životě a sama se rozhodnout, k jakým změnám jsem momentálně otevřena. Z mého pohledu cílem koučinku nemusí být nutně veliká životní změna, ale přínosem je i zamyšlení a popř. provedení menších změn k dosažení rovnováhy. Renata mi poskytla tolik potřebný prostor pro zklidnění a zamyšlení se v hektickém životním stylu. Jana Skuhravá

Koučing od Renaty mi pomohl uvědomit si, co je v životě důležité a čemu věnovat energii. Před tím jsem neměla ujasněno, jakým směrem se dál ubírat, bylo tolik možností a tolik věcí, které mne odrazovaly od jakékoliv akce. Renata upírala mou pozornost zpět ke mne a mým potřebám pomocí citlivých otázek. Naučila mne bez pocitu viny a s humorem používat „ne“ na požadavky, které na mne mělo okolí a já s nimi nebyla v souladu. Renata mi kladla užitečné otázky, na které jsem ve svém životě neměla čas a tak mi dala prostor, abych svou pozornost směřovala pro mne důležitým směrem.

Pomohla mi postavit si vlastní systém, vlastní hru, abych po ukončení koučingu měla užitečný koncept v ruce, na kterém mohu dál pracovat. Petra Kijonková

Děkuji Renat, za čas, který jsi mi věnovala. Věci, které si v sobě nosíme, jsou naprosto jasné, ale občas potřebujeme říct je nahlas. Život je sinusoida, jednou líp a jednou hůř. A když je hůř, je dobré se zastavit a zamyslet se..... proč to teď je a je to opravdu špatně? Za nápovědu Renatě děkuji. Ten čas byl nejen posunující, ale i přijemně strávený. Eva